den 24 februari 2017

SECITS Holding genomför spridningsemission och publicerar Memorandum och anmälningssedel

SECITS Holding AB (publ) genomför en spridningsemission inför notering av bolagets aktie på en svensk marknadsplats under våren 2017. Teckningstiden pågår till 16 mars 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.

SECITS levererar moderna, anpassningsbara och flexibla övervakningstjänster i fleråriga drifts- och abonnemangsavtal. Bolagets utbud omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt IP-baserat övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation idrifttagande.

Koncernen har under den senaste tiden tecknat ett flertal centrala upphandlingsavtal med kvalificerade storkunder inom främst bank- och butik/handelssektorerna, och har inträtt i en stark expansionsfas.

SECITS genomför nu en spridningsemission inför notering på en svensk marknadsplats under våren 2017.

Emissionen
Emissionen omfattar högst 1 312 536 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 131 253,54 kronor och kan tillföra bolaget 17 994 868,56 kronor vid full teckning.

Nyemissionen täcks av emissionsgarantier till ett belopp av 15,5 MSEK, 86% av emissionsbeloppet.

Teckningskurs
Teckningskursen är 13,71 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske fram till 16 mars 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

Anmälningssedel
Anmälningssedel kan laddas ned från www.eminova.se samt www.secits.se /investor relations/emissionen.
Det går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se (Bank-ID krävs)

2017-02-24

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen i SECITS HOLDING AB (publ)

För ytterligare information:

Gerhard Larsson, ordförande

Tel: 070-517 17 18

E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella kameraövervakningsföretag. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.


Nyheter

18 sep 2018

Gästkrönika i Dagens Handel

10 sep 2018

Tekniker till Secits (1)

24 aug 2018

Intervju Hans Molin 2018 08

15 jun 2018

VD har ordet

08 jun 2018

Informationsmemorandium

08 jun 2018

Kommuniké från årsstämman 2018 i SECITS

28 maj 2018

Inför bolagstämma

11 maj 2018

Kallelse till årsstämma

06 apr 2018

Secits levererar trygghet

21 mar 2018

Secits levererar säkerhetslösningar

19 mar 2018

Secits levererar kroppsburna

21 feb 2018

Bokslutskommuniké - september 2016 - december 2017*

24 jan 2018

SECITS tecknar avtal

18 dec 2017

Förändring i teknikledningen

15 dec 2017

SECITS lanserar ny

13 dec 2017

Styrelsen för SECITS

13 dec 2017

SECITS VD- intervju 2017-12-11

15 nov 2017

Artikel om SECITS i AddSecure nyhetsbrev

10 nov 2017

SECITS vinner retailpris

27 okt 2017

Styrelsen på SECITS överväger kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt

26 okt 2017

Tekniker till SECITS

26 okt 2017

SECITS tecknar

24 okt 2017

SECITS och Kentima

18 okt 2017

SECITS utökar leveransen

17 okt 2017

Ny koncern CFO i SECITS

04 okt 2017

SECITS helägda dotterbolag (1)

15 sep 2017

Nytt kalendarium

12 sep 2017

Trendanalys

08 sep 2017

SECITS och Elajo

05 sep 2017

SECITS helägda dotterbolag MKS

25 aug 2017

SECITS helägda dotterbolag

23 aug 2017

Kommuniké från extra

21 aug 2017

SECITS ingår exklusivt

19 jul 2017

Kallelse till extra

14 jul 2017

SECITS fördubblar

05 jul 2017

SECITS Styrelse har

03 jul 2017

SECITS ingår samarbetsavtal

31 maj 2017

SECITS Holding stärker nordisk närvaro

19 maj 2017

SECITS Holding inleder förhandlingar

11 maj 2017

Nasdaq Stockholm välkomnar SECITS till First North

09 maj 2017

SECITS godkänd för listning på Nasdaq/First North

21 apr 2017

Ny planerad första handelsdag på Nasdaq/First North

03 apr 2017

SECITS och Ahlberg-Dollarstore AB

30 mar 2017

Spridningsemissionen i SECITS

07 nov 2016

Säljare till Security IT Solutions

07 nov 2016

Tekniker till Security IT Solutions

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo