den 5 juli 2017

SECITS styrelse har fattat beslut om förvärv av MKS Sverige AB

SECITS ser detta förvärv som en viktig milstolpe för företagets fortsatta tillväxt. Genom att snabbt bygga en större koncern för att ta en mer framskjuten position i IT-säkerhetsbranschen, och genom att ett nytt affärsområde inriktat mot offentliga myndigheter tillförs är SECITS nu redo för att även möta den ökande efterfrågan på kameralösningar i offentliga miljöer.

Att utöka SECITS geografiska närhet där företaget idag finns representerade i Kramfors, Sundsvall, Stockholm och Göteborg med att också omfatta Skåne (Helsingborg) uppfyller också ett viktig strategiskt mål. MKS har en lång historia och en sund verksamhet präglad av innovation och god leveransförmåga.

- Jag gläds åt att vi nu förvärvat MKS. Köpet innebär att vi i stort kommer att fördubbla SECITS storlek och MKS verksamhet kommer att bidra positivt till SECITS koncernen resultat redan 2017. SECITS kommer i och med detta att ha över 30 000 kameror driftsatta i banker, butiksmiljöer och i offentliga myndigheter. Vi har nu en plattform för snabbare tillväxt och att vi adresserar offentliga myndigheter med ett eget affärsområde ligger mycket strategiskt rätt i tid, säger Hans Molin CEO på SECITS Holding AB.

- Jag och mina medarbetare har byggt MKS från grunden och att nu få ingå i SECITS-koncernen känns mycket bra. Vi har vi alltid strävat efter att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen med bl.a. ny teknik i form av kameror som överför bildlarm via 4G. Huvudinriktning är myndigheter, hamnar, banksektorn och Retail. Vi har i våra kundrelationer skapat innovativa lösningar baserade på kundens unika krav. MKS verksamhet tillsammans med SECITS passar som handen i handsken, säger Dick Larsson grundare av MKS.

MKS hade 2016 en omsättning på 20Mkr och ett rörelseresultat på -110tkr.

Köpeskillingen är beroende av MKS resultat under 2017, och har bestämts till sex gånger MKS EBIT-resultat för detta år. Köpeskillingen skall erläggas vid två tillfällen:

1. I samband med tillträdet DEN 5 juli erläggs 10 Mkr varav 30% utgörs av aktier och 70% i kontanta medel varav 3,8 Mkr i förvärvslån.

2. Eventuell resterande slutlikvid erlägges efter reviderat bokslut för helåret 2017, i form av 30% aktier och 70% i kontanta medel.

Styrelseledamot Stefan Wilhelmson som varit behjälplig i förvärvsprocessen skall fortsättningsvis under resten av 2017 under bolagets uppbyggnadsfas vara VD behjälplig med förvärvs- och affärsutvecklingsfrågor och etablering av nya kunder/kundgrupper. Stefan arvoderas för detta särskilt månadsvis utöver sitt styrelsearvode.

2017-07-05

För ytterligare information:
Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Gerhard Larsson, styrelseordförande
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se 

Hemsida www.secits.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SECITS Pressrelease 2017-07-05.pdf

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 08:00 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

 


Nyheter

18 sep 2018

Gästkrönika i Dagens Handel

10 sep 2018

Tekniker till Secits (1)

24 aug 2018

Intervju Hans Molin 2018 08

15 jun 2018

VD har ordet

08 jun 2018

Informationsmemorandium

08 jun 2018

Kommuniké från årsstämman 2018 i SECITS

28 maj 2018

Inför bolagstämma

11 maj 2018

Kallelse till årsstämma

06 apr 2018

Secits levererar trygghet

21 mar 2018

Secits levererar säkerhetslösningar

19 mar 2018

Secits levererar kroppsburna

21 feb 2018

Bokslutskommuniké - september 2016 - december 2017*

24 jan 2018

SECITS tecknar avtal

18 dec 2017

Förändring i teknikledningen

15 dec 2017

SECITS lanserar ny

13 dec 2017

Styrelsen för SECITS

13 dec 2017

SECITS VD- intervju 2017-12-11

15 nov 2017

Artikel om SECITS i AddSecure nyhetsbrev

10 nov 2017

SECITS vinner retailpris

27 okt 2017

Styrelsen på SECITS överväger kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt

26 okt 2017

Tekniker till SECITS

26 okt 2017

SECITS tecknar

24 okt 2017

SECITS och Kentima

18 okt 2017

SECITS utökar leveransen

17 okt 2017

Ny koncern CFO i SECITS

04 okt 2017

SECITS helägda dotterbolag (1)

15 sep 2017

Nytt kalendarium

12 sep 2017

Trendanalys

08 sep 2017

SECITS och Elajo

05 sep 2017

SECITS helägda dotterbolag MKS

25 aug 2017

SECITS helägda dotterbolag

23 aug 2017

Kommuniké från extra

21 aug 2017

SECITS ingår exklusivt

19 jul 2017

Kallelse till extra

14 jul 2017

SECITS fördubblar

03 jul 2017

SECITS ingår samarbetsavtal

31 maj 2017

SECITS Holding stärker nordisk närvaro

19 maj 2017

SECITS Holding inleder förhandlingar

11 maj 2017

Nasdaq Stockholm välkomnar SECITS till First North

09 maj 2017

SECITS godkänd för listning på Nasdaq/First North

21 apr 2017

Ny planerad första handelsdag på Nasdaq/First North

03 apr 2017

SECITS och Ahlberg-Dollarstore AB

30 mar 2017

Spridningsemissionen i SECITS

24 feb 2017

SECITS Holding genomför spridningsemission

07 nov 2016

Säljare till Security IT Solutions

07 nov 2016

Tekniker till Security IT Solutions

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo