den 13 december 2017

SECITS VD-intervju 2017-12-11

SECITS VD-intervju 2017-12-11 av Analyst Group

Vi har ställt några frågor till Hans Molin, VD på SECITS

 

För de som inte tidigare har hört talas om SECITS, kan du berätta lite mer om vilka ni är, vad ni gör och vilka marknader ni adresserar?

SECITS noterades på First North maj 2017 och är således ett ungt bolag på börsen. Verksamheten grundades dock redan år 1995, då under bolagsnamnet ScandiSec med inriktning mot leveranser av analoga kamerasystem. Under 2016 slutfördes bildandet av SECITS-koncernen och idag är vi en etablerad helhetsleverantör av kameraövervakningstjänster, med inriktning mot företag och organisationer. Vi är som en blandning mellan ett säkerhetsföretag och ett IT-företag verksamma inom marknader som retail, bank och offentlig sektor. Gemensamt för våra kunder är att de ställer höga krav på säkerhet och kräver en stabil leverantör. Idag har vi  över 600 kunder, där några exempel är Nordea, Swedbank, ICA, Dollarstore, Handelsbanken m.fl.

Ni arbetar alltså främst inom områden som bank, retail och offentlig sektor. Ser du extra stor potential inom något särskilt område?

Jag ser potential inom samtliga av våra områden, men om jag skulle belysa ett enskilt område hade det varit offentlig sektor. Där finns det stora möjligheter och ett behov av våra lösningar på platser som till exempel gator och torg, så här lägger vi stor energi idag.

Kan du berätta mer om avtalet med A3 (före detta Alltele/T3)? 

Detta är ett mycket intressant avtal för oss och man skulle kunna se det som en produktbundling mellan oss och A3, där vi kan erbjuda våra säkerhetslösningar i samband med att A3 säljer sina bredbandslösningar. Bredbandsleverantörer generellt, även A3, har ett omfattande nätverk av kunder, vilket innebär stora möjligheter för oss. Vi arbetar nu tillsammans kring olika IoT-lösningar och lösningar anpassade för det ”smarta hemmet”.

Vilka möjligheter ser du för SECITS i den rådande IoT-trenden?

IoT-trenden kommer med flera fördelar, byggnader samt hem blir allt mer ”smarta” i och med att de kopplas upp mot olika molnlösningar. Samtidigt medför detta risker och det blir allt viktigare med hög säkerhet. Här tror jag att SECITS säkerhetslösningar kommer vara mycket viktiga framgent, både för företag och privatpersoner.

Hur  ser er intäktsmodell ut? Har ni olika modeller för olika områden?

Vår intäktsmodell kan generellt sägas bestå av två delar, där den första innebär hårdvaruleverans och installation, vilket sedan övergår till återkommande månadsintäkter. SECITS erhåller således en direktbetalning och sedan licensintäkter vilket resulterar i god marginal. Intressant är även att vi för en befintlig kund enkelt kan addera fler funktioner på kundens redan befintliga system, något som är mycket skalbart.

Vad bedömer du kommer utgöra störst andel av era rörelsekostnader framgent? Ser du t.ex. att ni kommer behöva anställa personal i högre takt för att kunna fortsätta växa?

Vi är ett tillväxtbolag som befinner oss i början av en resa, där vi ser att vi kan växa både organiskt och genom förvärv. Vårt humankapital är vår stora fördel, men det innebär även kostnader för rörelsen. Vi vill ha personal med rätt spetskompetens för att möta kunders behov. Jag tror att vi kan växa kraftigt framöver, utan att behöva skala upp personalantalet i lika hög takt.

Hur bedömer du era möjligheter att göra fler förvärv inom säkerhetsmarknaden? Är marknaden fortfarande fragmenterad, eller börjar en konsolidering kännas av?

Jag ser att den traditionella säkerhetsbranschen börjar konsolideras och mindre bolag inser att de behöver gå ihop med större. Det finns dock många fina bolag kvar och vi tittar framförallt på de bolag som har särskilda spetskompetenser och kunskaper inom ett område som kan komplettera vår koncern väl.

Ni erhöll nyligen priset ”Nordic Retail Project of the Year 2017”. Kan du berätta mer om det priset och vad det innebär för er att vinna?

Det var verkligen roligt! AXIS är en ledande aktör inom sin marknad och vi har investerat mycket tid och energi inom området retail, där vi tagit fram analystjänster som verkligen fungerar på riktigt och uppskattas av våra kunder. Det känns verkligen roligt att vi fick den här uppmärksamheten och efter att vi erhöll priset har vi fått mycket positiv respons från olika aktörer på marknaden.

Vad kommer vara SECITS främsta fokusområde under 2018?

Jag ser det på två sätt, dels att växa organiskt inom nuvarande affärsområden, dels kommer vi sikta in oss på nya affärsområden och troligen göra det via fler förvärv.

Om 5 år, vart ser du att SECITS är då?

Jag tror att vi kommer vara välkända på den nordiska marknaden som en leverantör av moderna IT-baserade säkerhetslösningar. Vi kommer troligen ha gått in i flera länder och i högsta grad börjat verka som en global aktör. Vårt koncept är enkelt att skala upp, vilket kan möjliggöra en sådan expansion. Jag tror även att vår omsättning kan ha kommit att tiodubblats.

Vilka är de största utmaningarna ni dels möter idag, dels kan komma att möta framgent, för att nå dit ni vill?

Vi är ett snabbväxande bolag och siktar på att göra flera förvärv. Det kommer med organisatoriska utmaningar. Sen kan det komma nya lagar och regler som kan påverka oss negativt. Värt att nämna är att vi på SECITS inte är så oroliga för lågkonjunktur, då vi har sett att efterfrågan av säkerhetslösningar även är god i sådana tider.

Avslutningsvis, kan du nämna tre anledningar till varför SECITS är en bra investering idag?

  1. Vi har bara börjat vår resa så nu har man chansen att komma in i ett tidigt skede.
  2. Vår adresserbara marknad är närmast oändligt stor.
  3. SECITS är ett snabbväxande bolag som kommer fortsätta vår snabbväxande resa, samtidigt som vi bygger vår långsiktiga produkt- och kundportfölj hela vägen till toppen.


Nyheter

18 sep 2018

Gästkrönika i Dagens Handel

10 sep 2018

Tekniker till Secits (1)

24 aug 2018

Intervju Hans Molin 2018 08

15 jun 2018

VD har ordet

08 jun 2018

Informationsmemorandium

08 jun 2018

Kommuniké från årsstämman 2018 i SECITS

28 maj 2018

Inför bolagstämma

11 maj 2018

Kallelse till årsstämma

06 apr 2018

Secits levererar trygghet

21 mar 2018

Secits levererar säkerhetslösningar

19 mar 2018

Secits levererar kroppsburna

21 feb 2018

Bokslutskommuniké - september 2016 - december 2017*

24 jan 2018

SECITS tecknar avtal

18 dec 2017

Förändring i teknikledningen

15 dec 2017

SECITS lanserar ny

13 dec 2017

Styrelsen för SECITS

15 nov 2017

Artikel om SECITS i AddSecure nyhetsbrev

10 nov 2017

SECITS vinner retailpris

27 okt 2017

Styrelsen på SECITS överväger kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt

26 okt 2017

Tekniker till SECITS

26 okt 2017

SECITS tecknar

24 okt 2017

SECITS och Kentima

18 okt 2017

SECITS utökar leveransen

17 okt 2017

Ny koncern CFO i SECITS

04 okt 2017

SECITS helägda dotterbolag (1)

15 sep 2017

Nytt kalendarium

12 sep 2017

Trendanalys

08 sep 2017

SECITS och Elajo

05 sep 2017

SECITS helägda dotterbolag MKS

25 aug 2017

SECITS helägda dotterbolag

23 aug 2017

Kommuniké från extra

21 aug 2017

SECITS ingår exklusivt

19 jul 2017

Kallelse till extra

14 jul 2017

SECITS fördubblar

05 jul 2017

SECITS Styrelse har

03 jul 2017

SECITS ingår samarbetsavtal

31 maj 2017

SECITS Holding stärker nordisk närvaro

19 maj 2017

SECITS Holding inleder förhandlingar

11 maj 2017

Nasdaq Stockholm välkomnar SECITS till First North

09 maj 2017

SECITS godkänd för listning på Nasdaq/First North

21 apr 2017

Ny planerad första handelsdag på Nasdaq/First North

03 apr 2017

SECITS och Ahlberg-Dollarstore AB

30 mar 2017

Spridningsemissionen i SECITS

24 feb 2017

SECITS Holding genomför spridningsemission

07 nov 2016

Säljare till Security IT Solutions

07 nov 2016

Tekniker till Security IT Solutions

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo