den 27 oktober 2017

Delårsrapport mars - augusti 2017*

Andra halvåret Nettoomsättningen uppgick till 13 887 (12 877) tkr Rörelseresultatet uppgick till -10 767 (-811) tkr Resultat efter skatt uppgick till -8 923 (-1 102) tkr Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,20 (-0,22) kr Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 767 (681) tkr

Läs mer här

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo