den 15 juni 2018

Formue Nord Markedsneutral A/S lämnar teckningsanmälan om 1MSEK utanför det konvertibelarrangemang som avtalats mellan parterna

Styrelsen för SECITS har informerats av Formue Nord Markedsneutral A/S att den danska kapitalförvaltaren har beslutat anmäla sig för teckning utan företräde, till ett belopp om 1MSEK i den pågående nyemissionen om högst 6,3 MSEK.

Som tidigare meddelats har SECITS och Formue Nord ingått ett avtal om en konvertibelbaserad sk Equity Line, om totalt högst 12 MSEK. Den nu aviserade teckningsanmälan sker utanför detta avtal, och påverkar inte dess innehåll.

 

2018-06-15

För ytterligare information:

Gerhard Larsson
Styrelseordförande
Tel: 070 517 1718

Hans Molin vd
Tel: 073 049 8955
E-post: hans.molin@secits.se
Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) är emissionsinstitut och rådgivare i samband med de planerade transaktionerna.

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2018 klockan 15:45 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Några av våra samarbetspartners