den 26 april 2018

Secits Holding AB lämnar årsredovisning 2016/2017

Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag årsredovisning jämte revisionsberättelse gällande företagets första verksamhetsår 2016/2017. Årsredovisningen samt revisionsberättelsen återfinns även på Secits Hemsida. 2018-04-26

 

För ytterligare information:
Hans Molin VD
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se
Läs mer på: www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april klockan 08.00 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SECITS Pressrelease 2018-04-26.pdf
SECITS Revisionsberattelse.pdf
SECITS Arsredovisning 2016-2017.pdf

Om Secits
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Några av våra samarbetspartners