den 19 oktober 2018

Secits outsourcar IT-driften till A3 för att säkra den kraftiga expansionen

Säkerhetsföretaget Secits har ingått avtal med A3 IT AB gällande outsourcing av företagets IT-drift. Då Secits nu växer snabbt har ett strategiskt beslut fattats om att kontraktera A3 för att möta de växande krav bl.a. myndigheter, försvar och banker ställer. Avtalet säkerställer IT-kapacitet och leveranskvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Outsourcingavtalet väntas ge Secits kostnadsbesparingar på omkring en miljon kronor årligen och är värt cirka 800 000 kronor per år för A3.

Genom att lägga ut IT-driften får Secits ytterligare skalbarhet i sitt IT-stöd, vilket gör det lättare att expandera snabbt och ta in nya kunder.

 

- Secits fokuserar nu på kärnverksamheten, att sälja och leverera IP-baserade säkerhetslösningar som en tjänst i våra affärsområden. Ökade kundkrav på säkerhet och kapacitet främst från bank och offentlig sektor gör detta val naturligt, säger Hans Molin, VD på Secits. Genom samarbetet med A3 kan vi fokusera på det vi gör bäst - att förstå och ta hand om våra kunders behov av trygga miljöer- medan vi kan vara trygga med att IT-driften fungerar som den ska. 

 

A3 IT AB är ett företag inom A3 Allmänna IT - och Telekomaktiebolaget (publ), ett norrländskt IT- och telekombolag som levererar telefoni och bredbandstjänster till privatkunder och företag i hela Sverige.

 

- Vi är hedrade att Secits valt A3 att hantera deras IT-drift. Vår organisation är väl rustad att ta oss an den uppgiften. Då IT-drift är vår kärnverksamhet ser vi hela tiden till att ligga i framkant. Ständig kompetens- och teknikutveckling gör att vi kan möta växande krav från bl a myndigheter, försvar och banker. I och med detta avtal stärker vi banden med Secits, där vi nu samarbetar på många nivåer, menar Peter Bylundh, Head of IT inom A3 IT AB. 

 

Outsourcingavtalet innebär att A3 tar över Secits befintliga IT-drift, som fortsätter bedrivas i A3:s regi i befintlig drifthall  i Kramfors. Secits befintliga support- och utvecklingsteam finns kvar hos Secits och fortsätter som tidigare att arbeta nära kunderna. De står för leveransen av företagets tjänster i form av support, fjärrjänster och andra områden som kräver specialistkompetens inom säkerhet och IP-teknik.

 

2018-10-19

För ytterligare information:
Hans Molin VD                                        
Tel: 073 049 89 55                                  
E-post: hans.molin@secits.se
Läs mer på:  www.secits.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SECITS Pressrelease 2018-10-19.pdf

Om Secits
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se 

Om A3
A3 föddes 2017 och är en sammanslagning av de norrländska företagen AllTele, T3, IT-bolaget Delegate och IT-Total Västernorrland. A3 är en mäktig mix av IT och telekom som täcker allt från hårdvara och servicetjänster till bredband och telefoni. Vi tycker att det är vettigt med ett personligare företag som vet att mötet är själva grejen. Som bryr sig om att det ska bli bra. Där det inte sitter fast att få hjälp och där vi som vet vad vi pratar om också pratar begripligt. www.a3.se

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Några av våra samarbetspartners