Kameratjänst Plug & Play

kamerabevakning-plug-n-play

Kameraövervakning
Plug & play

För mindre och tillfälliga arbetsplatser

För dina mindre och tillfälliga arbetsplatser, till exempel inom byggsektorn, kan vi erbjuda en plug & play-lösning som dina medarbetare själva kan montera och koppla in. Secits tekniker konfigurerar systemet på distans. Samma lösning kan självklart användas för annan temporär kameraövervakning i samband med större arrangemang, konserter med mera.

Plug and play-lösningen består av en box som innehåller den nödvändiga tekniken. Ovanpå boxen sitter 1–2 kameror samt en högtalare monterade. Dina medarbetare kan själva montera upp teknikboxen på en lämplig plats och ansluta strömmen. När boxen är monterad konfigurerar våra tekniker systemet och kontrollerar samtliga funktioner.

I paketet ingår ett 4G-abonnemang för kommunikation, övervakning i realtid och uppspelning av lagrade videobilder. Via högtalaren går det att uppmana personen på platsen att avlägsna sig och göra dem medvetna om att vad de gör spelas in på video.

Kameraövervakning Plug & Play

I Kameraövervakning Connect ingår:

1–2 kameror

1 högtalare

1 brandvägg

1 4G-abonnemang

Övervakningsklient för övervakning i realtid och åtkomst till inspelat material

20 dagars lagring av videomaterial

I våra kameraövervakningstjänster ingår alltid:

Projektering, på plats eller utifrån ritning

Installation och konfigurering av systemet

Drift, med övervakning av att kamerorna levererar video och att informationen sparas som den ska

Försäkring av kameror (stöld och sabotage)

Garanti på kameror under avtalstiden

Utbildning av slutanvändare

Support under kontorstid

Kräver din kameraövervakning tillstånd?

Hur fungerar GDPR och kameraövervakningslagen?

Vi vet vad som gäller!

Läs mer

Bli Secits-partner!

Läs mer

IT-säkerhet och kameraövervakning

Se till att ingen kan hacka sig in i ditt kamerasystem. Köp en lösning med hög IT-säkerhet!

Läs mer

Videoanalys med automatiska larm eller åtgärd (tillval)

Med videoanalys går det att detektera trängsel i exempelvis butiker, varna för saknade föremål, få uppgifter om antal lediga parkeringsplatser, läsa av registreringsskyltar och mycket annat.

Övriga tillval

Bland våra övriga tillval finns:

Blixtljus

Högtalarfunktion

Porttelefon med video och port/grindstyrning

Radardetektion

Bemannad övervakning

Avrapportering av åtgärd mot larm

Ytterligare tillval finns tillgängliga på förfrågan. Diskutera gärna dina specifika behov med en av våra säljare. De har lång erfarenhet av anpassade lösningar.

Tillförlitlig it-säkerhet för uppkopplade fastigheter (iot)

SafeConnect utvecklades tack vare att våra kunder i banksektorn och på myndigheter har ställt mycket höga krav på informationssäkerhet och skydd mot dataintrång när det gäller kameraövervakning och det videomaterial som lagras i vårt datacenter.

Med SafeConnect installerat kan de anslutna fastigheternas övriga IoT-system använda sig av samma säkra uppkoppling. På så sätt hindras allt från överbelastningsattacker till riktade intrång i olika system som styr ventilation, belysning, lås och larm mm.

Prata med en kameraexpert!

Kontakta oss idag.

Prata med en kameraexpert!

Kontakta oss idag.

VÅRa övriga KAMERAPaket

Kameraövervakning
Lokal

Lokaltjänsten passar bra för dig som bara behöver övervaka en enda byggnad och är nöjd med att komma åt kamerabilderna enbart i samma byggnad. Allt videomaterial sparas på en lokal inspelningsserver.

Läs mer

Kameraövervakning
Multi

Multitjänsten passar dig som vill övervaka flera olika byggnader eller platser och önskar central åtkomst till videobilder och inspelat material, men lokal lagring av det högupplösta videomaterialet.

Läs mer

Kameraövervakning
Connect

Med Connect-tjänsten får du kameror som är anslutna till ett centralt datacenter där informationen lagras på ett mycket säkert sätt och är enkelt åtkomlig när du behöver den. På samma sätt kan du se kamerabilder i realtid.

Läs mer

Intelligent kameraövervakning med videoanalys

Med analys av videobilderna går det att automatiskt läsa av registreringsskyltar, hitta personer med avvikande beteende, varna för bortglömda lastpallar eller övergivna väskor, analysera kundströmmar och mycket annat.

Läs mer