den 17 oktober 2017Ny koncern CFO i SECITS

Kristina E Mackintosh, som har varit koncern CFO på konsultbasis inför och efter noteringen av SECITS på First North, har bestämt sig att lämna SECITS för att tillträda en motsvarande roll på ett annat bolag.

Daniel Fäldt, nuvarande koncernekonomichef i SECITS, kommer att överta rollen som koncern CFO den 1 november 2017. Daniel har arbetat med bolag inom SECITS koncernen i drygt 6 år såsom redovisningskonsult och är sedan 1 augusti 2017 anställd som koncernekonomichef i SECITS.

2017-10-17

För ytterligare information:

Hans Molin, VD Tel: 073 049 89 55 E-post: hans.molin@secits.se Hemsida www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2017 klockan 08:00 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Följande  dokument kan hämtas från beQuoted

SECITS Pressrelease 2017-10-17.pdf

Om SECITS

SECITS är ett av Sveriges största nationella IT-säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Företaget erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning och har egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst .

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här ______________________________________________________

Denna information skickades genom beQuoted Press

Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com

Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden. Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

logo
logo
logo
logo
logo