den 21 april 2017Ny planerad första handelsdag på Nasdaq/First North

Styrelsen för SECITS bedömer att första handelsdag i bolagets aktie kommer att infalla den 11 maj.

Förskjutningen gentemot det tidigare kommunicerade datumet föranleds av att anslutningen av Bolagets aktie till Euroclear, och därmed registreringen av den nyligen avslutade nyemissionen till allmänheten, av administrativa skäl hos Euroclear tagit längre tid än planerat. De som tecknade i emissionen kan förvänta leverans av aktierna under andra halvan av nästa vecka (v.17).

2017-04-21

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i SECITS HOLDING AB (publ)

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2017 klockan 17:05 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

logo
logo
logo
logo
logo