den 9 maj 2017SECITS godkänd för listning på Nasdaq/First North

SECITS Holding AB (publ) har godkänts för notering vid Nasdaq First North. Första handelsdag blir den 11 maj 2017, och aktien handlas under beteckningen SECI.

Bolaget slutförde under mars 2017 en nyemission som tillförde bolaget 16,7 Mkr före emissionskostnader. Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket, och alla nya direktregistrerade aktieägare och förvaltare kommer att erhålla sina aktier senast dagen innan första handelsdag.

"Vi står nu väl rustade inför de hundratals installationer vi har framför oss under 2017", säger Hans Molin, vd för SECITS Holding. "Vi ser fram emot att fortlöpande rapportera om bolagets utveckling, och är säkra på att vår notering kommer att medföra ytterligare kännedom om SECITS. Vi tror att detta också kommer att bidra till att fler avtal med nya viktiga kunder kan ingås!"

På SECITS hemsida www.secits.se finns nu en också en färsk Bolagsbeskrivning, som den intresserade kan hämta aktuell information om bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelsen i SECITS HOLDING AB (publ)

2017-05-09

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Hans Molin, vd
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 klockan 16:55 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

logo
logo
logo
logo
logo