den 24 februari 2017SECITS Holding genomför spridningsemission och publicerar Memorandum och anmälningssedel

SECITS Holding AB (publ) genomför en spridningsemission inför notering av bolagets aktie på en svensk marknadsplats under våren 2017. Teckningstiden pågår till 16 mars 2017. Bolaget har publicerat informationsmemorandum och anmälningssedel på hemsidan.

SECITS levererar moderna, anpassningsbara och flexibla övervakningstjänster i fleråriga drifts- och abonnemangsavtal. Bolagets utbud omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt IP-baserat övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation idrifttagande.

Koncernen har under den senaste tiden tecknat ett flertal centrala upphandlingsavtal med kvalificerade storkunder inom främst bank- och butik/handelssektorerna, och har inträtt i en stark expansionsfas.

SECITS genomför nu en spridningsemission inför notering på en svensk marknadsplats under våren 2017.

Emissionen
Emissionen omfattar högst 1 312 536 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 131 253,54 kronor och kan tillföra bolaget 17 994 868,56 kronor vid full teckning.

Nyemissionen täcks av emissionsgarantier till ett belopp av 15,5 MSEK, 86% av emissionsbeloppet.

Teckningskurs
Teckningskursen är 13,71 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske fram till 16 mars 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.

Anmälningssedel
Anmälningssedel kan laddas ned från www.eminova.se samt www.secits.se /investor relations/emissionen.
Det går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se (Bank-ID krävs)

2017-02-24

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen i SECITS HOLDING AB (publ)

För ytterligare information:

Gerhard Larsson, ordförande

Tel: 070-517 17 18

E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella kameraövervakningsföretag. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

logo
logo
logo
logo
logo