den 3 april 2017SECITS och Ahlberg-Dollarstore AB förstärker sitt fyraåriga samarbete

SECITS Holding AB:s (publ) helägda dotterbolag SECITS Sweden AB och Ahlberg-Dollarstore AB stärker sitt samarbete avseende kameraövervakning. Idag är totalt 1 612 kameror monterade i 52 varuhus och under 2017 är ytterligare 20 varuhus planerade att utrustas med modern IP-kamerateknologi från SECITS.

Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med en målsättning att i slutet av 2017 ha 70 varuhus i drift, varuhusen är idag i storleksordningen 2500 - 4000 m2 och finns över hela landet. Dollarstore är verksam inom detaljhandeln och försåg under 2016 ca 9,5 miljoner betalande kunder med intressanta och användbara artiklar.

- I och med samarbetet tryggas säkerheten för både medarbetare och butikskedjans kunder, dessutom har vi konstaterat ett minskat svinn med 30 procent sedan vi införde kameralösningarna från SECITS, säger Camilla Sandström, personalchef på Dollarstore.

Dollarstore lägger stor vikt på det interna säkerhetsarbetet, som utöver trygghetsaspekten även aktivt arbetar för att motverka svinn i varuhusen.

- Våra medarbetares trygghet på jobbet är av högsta prioritet, men vi vill även att våra kunder ska känna att vi även satsar på deras säkerhet när de väljer att besöka våra butiker, menar Camilla Sandström. Genom vår ökade satsning på kameralösningar har vi märkt en ökad trygghet hos våra medarbetare samt mer ordning överlag i våra butiker.

SECITS ser en tydlig trend i att allt fler företag efterfrågar moderna trygghetslösningar.

- Allt fler efterfrågar kameraövervakning i butik och att våra kameralösningar som är uppkopplade direkt mot vår driftcentral tar en större marknadsandel. Som affärsansvarig för Dollarstore känns det extra roligt att bidra till att trygga kedjans personal och kunder med våra lösningar, säger Per Holmgren. Jag ser fram emot en vidare långsiktig relation med Ahlberg-Dollarstore AB, fortsätter Per Holmgren.

Tilläggsaffären är för SECITS värd ca. 5 Msek

2017-04-03

För ytterligare information:
Per Holmgren, försäljningsdirektör och vice VD SECITS, tel.: 070-600 82 51, e-post: per.holmgren@secits.se

Camilla Sandström, personalchef Dollarstore, tel.: 075-24 70 753, e-post: camilla.sandstrom@dollarstore.se

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 klockan 08:40 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

logo
logo
logo
logo
logo