den 18 oktober 2017SECITS utökar leveransen till en av Nordens största finansiella koncerner; Ordervärde 4,5 MKR

SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag, SECITS Sweden AB, har erhållit en beställning gällande säkerhetsinstallation på 50 kontor från en av Nordens största finansiella koncerner med fler än 10 000 anställda. Totalt ordervärde för de 50 kontoren är 4,5MKR.

Installationen av kameraövervakning på de 50 kontoren påbörjas per omgående och kommer att fortgå under kvartal 4 i år. Detta är en del i ett mer omfattande projekt. Kontorens kameralösningar kommer att anslutas till en central plats i kundens nätverk för övervakning och managering dygnet runt.

"Vi är riktigt stolta över förtroendet att leverera våra lösningar till denna koncern då detta är en kund med mycket högt ställda krav på såväl säkerhet som tillgänglighet. På SECITS har vi satsat stort på utvecklingen av dessa tjänster och står nu väl rustade för att leverera över förväntan", säger Hans Molin, VD SECITS.

2017-10-18

För ytterligare information:
Hans Molin VD
Tel: 073-049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SECITS Pressrelease 2017-10-18.pdf

Om SECITS
SECITS är ett av Sveriges största nationella kameraövervakningsföretag. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB (publ), 559033-1988 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2017-10-18 klockan 10:50 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

logo
logo
logo
logo
logo