den 27 oktober 2017Styrelsen på SECITS överväger kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt

Av den delårsrapport från SECITS Holding som offentliggörs idag framgår: Säkerhetsbranschen växer och möjligheterna till konsolideringar och utveckling av nya marknadssegment är mycket goda närmaste tiden för bolaget. SECITS koncernens omsättning genererar tillräckligt rörelsekapital för den aktuella verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. Rörelsekapitalet bedöms dock inte tillräckligt för att fortsätta expansionen i oförändrad takt. För att optimera tillväxttakten och för att säkra beredskapen inför ytterligare förvärv eller andra expansionsmöjligheter överväger styrelsen därför för närvarande ytterligare kapitalanskaffning. Något beslut om detta har ännu inte fattats.

Läs mer här

logo
logo
logo
logo
logo