Om företaget

Vi är ett entreprenörsföretag med erfarenhet från början av 90 talet inom IT & kamerateknik. Vi jobbar uteslutande med kameraövervakning och håller oss ständigt uppdaterade på ny teknik. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Sundsvall & Kramfors.

Marknadens bästa säkerhetsanläggningar till alla

Affärsidén är enkel: Vi är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad.

Om det gäller en butik, bank, kontor eller ett lager spelar ingen roll, vi levererar lösningar som passar era behov – alltifrån den lilla anläggningen till det stora och tekniskt avancerade systemet som vi skräddarsyr för er verksamhet.

För att kunna erbjuda er som kund marknadens bästa säkerhetsanläggningar med den senaste tekniken arbetar vi enbart med de bästa leverantörerna.

Välkommen till oss på Security IT Solutions!


Serverhall

Vi besitter idag en toppmodern serverhall placerad på en för ändamålet strategisk plats. Serverhallen besitter moderna specifikationer gällande brandskydd, inpassering samt klimathantering. Serverhallen har redundant elförsörjning, UPS samt dieselbaserat reservkraftaggregat. Internetanslutningen har redundans via ett flertal oberoende fiberanslutningar indragna i serverhallen. Anläggningen har ett modernt och omfattande skalskydd.


Finansiering

Via vårt dotterbolag SECITS Finans AB erbjuder vi våra kunder finansiering av sitt kamerasystem. Att finansiera via hyra har en mängd fördelar. Några av de mest uppenbara är:

• Frigör kapital
• Minskar bankberoendet
• Bokförs som en ren kostnad och påverkar varken balansräkning, soliditet eller likviditet
• Hyran är 100% avdragsgill


Miljöpolicy

Grundläggande för Security IT Solutions miljöarbete är att alltid följa den lagstiftning som finns.

En utgångspunkt för Security IT Solutions miljöarbete är att där ut över i varje enskilt fall göra en avvägning för hur man på bästa sätt kan värna miljön.

Genom att välja ekologiska och miljömärkta produkter och tjänster stödjer vi företag som tar ett tydligt miljöansvar. Vi bör även anpassa inköpen så att de gynnar det lokala företagandet och minskar behovet av långväga transporter. När det gäller resor ska vi inom Security IT Solutions alltid sträva efter att välja det mest miljövänligekonomiska alternativet.


Kvalitetspolicy

Security IT Solutions ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor för att kunna fortsätta att utveckla långsiktiga kundrelationer och vår egen verksamhet. Alla uppdrag genomförs så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder utifrån tillämpliga lagar och föreskrifter samt branschkrav. Kvalificerad personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.


Serviceinriktade och personliga

Vi är det erfarna, serviceinriktade och personliga säkerhetsföretaget som säkrar er trygghet 24 timmar om dygnet alla veckans dagar, både nu och i framtiden. Det finns inga genvägar – därför har vi byggt upp en organisation som bland annat kan erbjuda er tillgänglighet dygnet runt, service samma dag, underhållsavtal och välutbildad personal med lång erfarenhet i branschen.


logo
logo
logo
logo
logo