Om företaget

Vi är ett entreprenörsföretag med erfarenhet från början av 90 talet inom IT & kamerateknik. Vi jobbar uteslutande med kameraövervakning och håller oss ständigt uppdaterade på ny teknik. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Sundsvall & Kramfors.

Marknadens bästa säkerhetsanläggningar till alla

Affärsidén är enkel: Vi är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad.

Om det gäller en butik, bank, kontor eller ett lager spelar ingen roll, vi levererar lösningar som passar era behov – alltifrån den lilla anläggningen till det stora och tekniskt avancerade systemet som vi skräddarsyr för er verksamhet.

För att kunna erbjuda er som kund marknadens bästa säkerhetsanläggningar med den senaste tekniken arbetar vi enbart med de bästa leverantörerna.

Välkommen till oss på Security IT Solutions!


Miljöpolicy

Grundläggande för Security IT Solutions miljöarbete är att alltid följa den lagstiftning som finns.

En utgångspunkt för Security IT Solutions miljöarbete är att där ut över i varje enskilt fall göra en avvägning för hur man på bästa sätt kan värna miljön.

Genom att välja ekologiska och miljömärkta produkter och tjänster stödjer vi företag som tar ett tydligt miljöansvar. Vi bör även anpassa inköpen så att de gynnar det lokala företagandet och minskar behovet av långväga transporter. När det gäller resor ska vi inom Security IT Solutions alltid sträva efter att välja det mest miljövänligekonomiska alternativet.


Kvalitetspolicy

Security IT Solutions ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor för att kunna fortsätta att utveckla långsiktiga kundrelationer och vår egen verksamhet. Alla uppdrag genomförs så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder utifrån tillämpliga lagar och föreskrifter samt branschkrav. Kvalificerad personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.


Personuppgifter (GDPR)

GDPR, den nya dataskyddslagen som behandlar personuppgifter och som ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Lagen gäller alla företag och organisationer från och med den 25 maj 2018. Det främsta syftet med den nya dataskyddslagen är att ge människor kontroll över sin egen personliga data.

All personlig data ägs av dig som kund eller privatperson, vilket innebär att du har rätt att få reda på hur vi som företag använder den information som finns om dig och för vilket syfte. Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
När du tecknar ett avtal med oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Förutom namn och personnummer behandlar vi även uppgifter som till exempel telefonnummer och mejladress för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt.
Om du har synpunkter på vilka personuppgifter vi behandlar är du välkommen att höra av dig till gdpr@secits.se

Så här behandlar vi personuppgifter
När du beställer en produkt eller tjänst av SECITS till exempel via internet eller telefon kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. De kan också komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, ta fram statistik, för marknadsföring samt för att utveckla och informera om tjänster och produkter.
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom SECITS. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav.
SECITS kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter sparas de för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?
Du har enligt dataskyddslagen rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig. Om du anser att dina kunduppgifter är felaktiga kontaktar du vår kundservice på gdpr@secits.se


Serviceinriktade och personliga

Vi är det erfarna, serviceinriktade och personliga säkerhetsföretaget som säkrar er trygghet 24 timmar om dygnet alla veckans dagar, både nu och i framtiden. Det finns inga genvägar – därför har vi byggt upp en organisation som bland annat kan erbjuda er tillgänglighet dygnet runt, service samma dag, underhållsavtal och välutbildad personal med lång erfarenhet i branschen.


logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo