Vår Policy

Läs mer om vår policy nedan.

Personuppgifter (GDPR)


Läs mer

Miljöpolicy


Grundläggande för Security IT Solutions miljöarbete är att alltid följa den lagstiftning som finns. En utgångspunkt för Security IT Solutions miljöarbete är att där ut över i varje enskilt fall göra en avvägning för hur man på bästa sätt kan värna miljön. Genom att välja ekologiska och miljömärkta produkter och tjänster stödjer vi företag som tar ett tydligt miljöansvar. Vi bör även anpassa inköpen så att de gynnar det lokala företagandet och minskar behovet av långväga transporter. När det gäller resor ska vi inom Security IT Solutions alltid sträva efter att välja det mest miljövänligekonomiska alternativet. Läs mer

Kvalitetspolicy


Security IT Solutions ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor för att kunna fortsätta att utveckla långsiktiga kundrelationer och vår egen verksamhet. Alla uppdrag genomförs så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring. I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder utifrån tillämpliga lagar och föreskrifter samt branschkrav. Kvalificerad personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet. Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs. Läs mer

Några av våra samarbetspartners