Miljöpolicy

Grundläggande för Security IT Solutions miljöarbete är att alltid följa den lagstiftning som finns. En utgångspunkt för Security IT Solutions miljöarbete är att där ut över i varje enskilt fall göra en avvägning för hur man på bästa sätt kan värna miljön. Genom att välja ekologiska och miljömärkta produkter och tjänster stödjer vi företag som tar ett tydligt miljöansvar. Vi bör även anpassa inköpen så att de gynnar det lokala företagandet och minskar behovet av långväga transporter. När det gäller resor ska vi inom Security IT Solutions alltid sträva efter att välja det mest miljövänligekonomiska alternativet.