Uppkopplad fastighet

smart-fastighet

Uppkopplad fastighet

Säkrare och mer kostnadseffektivt

Uppkopplade system för fastighetsdrift blir allt vanligare tack vare de stora fördelar det ger när det gäller möjligheterna att optimera driftskostnader och energiförbrukning samt möjligheter att styra och uppdatera systemen på distans.

Ofta installeras flera olika uppkopplade system parallellt, till exempel system för ventilation, belysning, brandlarm, lås- larm – och passersystem. Varje system utrustas sedan med en egen uppkoppling mot internet, vilket skapar onödiga kostnader. IT-säkerhet i samband med uppkopplade fastigheter och IoT varierar också stort, vilket gjort vissa system och produkter sårbara för intrång och sabotage.

Alla fastighetssystem via samma säkra uppkoppling

Med Uppkopplad fastighet från Secits kan alla dina system kommunicera via samma säkra uppkoppling. Detta är särskilt attraktivt om du redan överväger uppkopplad kameraövervakning av en eller flera fastigheter. Då kan du använda den hårdvara och uppkoppling som ändå installeras för kamerasystemet för samtliga dina uppkopplade fastighetssystem. Övervakning och uppdateringar av mjukvara för brandväggen ingår.

Med vår tjänst Uppkopplad fastighet får du:

Kameraövervakning med lagring av videodata online

Driftsövervakning 365/7/24

Fri telefonsupport

Fri fjärrevision

Samlad och brandväggsskyddad uppkoppling av övriga fastighetssystem

Kräver din kameraövervakning tillstånd?

Hur fungerar GDPR och kameraövervakningslagen?

Vi vet vad som gäller!

Läs mer

Bli Secits-partner!

Läs mer

Tillförlitlig it-säkerhet för uppkopplade fastigheter (iot)

Vår säkra uppkoppling SafeConnect utvecklades tack vare att våra kunder i banksektorn och på myndigheter har ställt mycket höga krav på informationssäkerhet och skydd mot dataintrång när det gäller kameraövervakning och det videomaterial som lagras i vårt datacenter.

Med SafeConnect och tjänsten Uppkopplad fastighet kan de anslutna fastigheternas övriga IoT-system använda sig av samma säkra uppkoppling. På så sätt hindras allt från överbelastningsattacker till riktade intrång i olika system som styr ventilation, belysning, lås och larm mm.

Få kontroll över dina uppkopplade fastighetssystem (IoT)

Vi hjälper dig samla all fastighetskommunikation i en enda säker kanal.

Få kontroll över dina uppkopplade fastighetssystem (IoT)

Vi hjälper dig samla all fastighetskommunikation i en enda säker kanal.

Vår kameraövervakningstjänst

Kameraövervakning Connect

Med Connect-tjänsten får du kameror som är anslutna till ett centralt datacenter där informationen lagras på ett mycket säkert sätt och är enkelt åtkomlig när du behöver den. På samma sätt kan du se kamerabilder i realtid.

Läs mer