Drifthall

Den driftmiljö som Secits utnyttjar via partnern A3 bygger på Nutanix teknologi som är marknadsledande när det kommer till hyperkonvergerad infrastruktur. A3 driftsmiljö är i huvudsak belägen i Umeå.

 

Ett stort antal servernoder bildar ett gemensamt kluster som är redundant mot både hårdvaru- och mjukvarufel Nutanix bygger på samma princip som Google och Facebook dvs ett system som är väldigt skalbart, distribuerat, hög tillgänglighet och prestanda. Backuper tas som standard dagligen och sparas på annan ort i 30 dagar.

 

Det går att utöka detta med månads- och årsbackuper. Varje kund har en molnbrandvägg med eget privat vlan för sina servrar.

NÄTVERK

Varje nod i Nutanix clustret har dubbla 10 Gbit/s nätverkskort kopplade till två redundanta Arista switchar som i sin tur är kopplade till våra två core routrar för kommunikation in/ut från hallen.

 

EL

Reservkraft kommer från ställverk 1 som går till en stor dieselgenerator. Därifrån går sedan elmatningen vidare till en central UPS och vidare till elcentral 1 och rackskåp. Direktkraft kommer från ställverk 2 och går direkt till serverhallen elcentral 2 och rackskåp.

Dieselgenerator testkörs varje månad och protokollförs. UPS har inbyggd testfunktion som körs med automatik.

 

KYLA

Primär kyla består av två kylaggregat som fungerar oberoende av varandra. Reservkyla består av ett kylaggregat som bygger på annan teknik än det primära.

 

SKALSKYDD

Yttre skalskydd till fastigheten består av 1m tjocka väggar (f.d. militäranläggning) och inpassering kräver passerkort. Serverhallen kräver passerkort och kod och har videoövervakning. All passering loggas.

 

BRANDSKYDD

Hela drifhallen är brandskyddad och har ett automatiskt brandsläcksystem bestående av sniffande detektorer som vid händelse av detektion fyller serverhallen med Inergen gas och kväver eventuell brand. Syrehalten ligger enligt lagkrav på 11% så det är inte dödligt att befinna sig i hallen. Det sitter även ljuddämpare på gasspjällen för att förhindra att det blir ett högt ljud som kan orsaka problem på mekaniska hårddiskar.

Kontakt

Hans Molin

call +46(0)73049 89 55

email Skicka e-post