Videoanalys & automation

Videoanalys och automation

Intelligent kameraövervakning

Övervakningskameror kan användas för mer än till övervakning i realtid och som dokumentation och bevismaterial i efterhand. Med videoanalysfunktioner kan kamerorna upptäcka misstänkta eller felplacerade föremål och intressanta eller riskfyllda beteenden hos både individer och grupper av människor.

Videoanalys kan appliceras på en eller flera kameror, oavsett vilken av våra kameratjänster du väljer: Singel, Multi eller Connect.

Kräver din kameraövervakning tillstånd?

Hur fungerar GDPR och kameraövervakningslagen?

Vi vet vad som gäller!

Läs mer

ANALYS AV KUNDFLÖDEN OCH BESÖKSTRYCK

Kameror kan användas för att räkna antalet personer som passerar förbi och vilket håll de går åt, för att ge information om antalet besökare i en lokal, i ett köpcentrum eller antalet passagerare på större fartyg. Informationen kan du använda både för att se till att alla säkerhetsföreskrifter efterlevs och för att anpassa bemanningen utifrån förväntat antal besökare. I butiker kan du titt på kundströmmarna och optimera skyltningen för ökad försäljning.

Varna för möjlig stöld eller skadegörelse

Med kameraövervakning som identifierar misstänkt aktivitet vid dina fastigheter och larmar väktare eller säkerhetspersonal kan du förhindra både stöld och skadegörelse innan skadorna blir för stora. Misstänkt aktivitet kan vara fordon som cirkulerar på området under udda tider eller som saknar registreringsskylt, personer som kikar in genom fönster, klättrar upp på lastkajen eller som försöker dölja sitt ansikte. Möjligheterna är stora att anpassa systemet efter dina specifika behov.

Videoanalys för ökad säkerhet

Videoanalys kan användas för att snabbt varna om en brand eller explosion upptäcks.  Systemet kan konfigureras så att automatiska larm skickas eller så att skyddssystem aktiveras utan fördröjning. Det går också att upptäcka individer som uppträder avvikande eller onormala samlingar av människor. Kameror kan även upptäcka och larma för föremål som övergivits, glömts eller placerats på ett olämpligt sätt.

Denna typ av videoanalys kompletterar det mänskliga ögat och gör att insatser snabbt kan sättas in där de behövs.

Andra användningsområden för videoanalys

Videoanalys kan användas för många andra praktiska tillämpningar, till exempel:

Hitta och guida till lediga parkeringsplatser i parkeringshus och liknande.

Säkerställa att utrymningsvägar inte blockeras.

Varna för rökning inom områden där det utgör en fara.


Vi rekommenderar dig de bästa kamerorna för din tillämpning och anpassar lösningen efter dina behov och förutsättningar.

Larm, notifieringar och åtgärder

När övervakningssystemet identifierat en händelse, kan du välja vilken typ av larm eller notifiering du vill ha. Du kan komplettera med olika automatiska åtgärder, till exempel:

Blixtljus

Högtalarmeddelande

Larmsiren

Dimgenerator

Dörrlåsning


Ytterligare tillval finns tillgängliga på förfrågan. Diskutera gärna dina specifika behov med en av våra säljare. De har lång erfarenhet av anpassade lösningar

Prata med en kameraexpert!

Kontakta oss idag.

Prata med en kameraexpert!

Kontakta oss idag.

videoanalys går att få i alla våra kamerapaket

Kameraövervakning
Lokal

Lokaltjänsten passar bra för dig som bara behöver övervaka en enda byggnad och är nöjd med att komma åt kamerabilderna enbart i samma byggnad. Allt videomaterial sparas på en lokal inspelningsserver.

Läs mer

Kameraövervakning
Multi

Multitjänsten passar dig som vill övervaka flera olika byggnader eller platser och önskar central åtkomst till videobilder och inspelat material, men lokal lagring av det högupplösta videomaterialet.

Läs mer

Kameraövervakning
Connect

Med Connect-tjänsten får du kameror som är anslutna till ett centralt datacenter där informationen lagras på ett mycket säkert sätt och är enkelt åtkomlig när du behöver den. På samma sätt kan du se kamerabilder i realtid.

Läs mer

IT-säkerhet och kameraövervakning

Alla uppkopplade system (IoT) behöver ett bra skydd mot hackare och överbelastningsattacker, även kamerasystem för övervakning. 

Med Secits SafeConnect får du en säker lösning.

Läs mer