Din totalleverantör inom kameraövervakning

Ett av Sveriges största nationella kameraövervakningsföretag. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern drifthall för säker övervakning samt egen molntjänst

Butik, bank, kontor eller ett lager?

Vi levererar lösningar som passar era behov. Alltifrån den lilla anläggningen till det mer tekniskt avancerade systemet.

den 19 mars 2018

Secits levererar kroppsburna trygghetskameror till kollektivtrafiken i Stockholm

Säkerhetsföretaget Secits har levererat kroppsburna kameror som ska användas av ordningsvakter i Stockholms kollektivtrafik. Syftet är att öka tryggheten för både resenärer, ordningsvakter och övriga anställda. Kroppskamerorna började användas av ordningsvakterna i SL-trafiken i mitten av februari. Värdet på ordern av kameror och kringutrustning är cirka 800 000 kronor.

Läs mer

den 21 februari 2018

Bokslutskommuniké - september 2016 - december 2017*

Perioden september 2017 - december 2017 • Nettoomsättningen uppgick till 18 615 (6 979) tkr • Rörelseresultatet uppgick till -5 191 (-2 235) tkr • Resultat efter skatt uppgick till -4 650 (-2 123) tkr • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-0,40) kr • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 494 (-1 993) tkr September 2016 - december 2017** • Nettoomsättningen uppgick till 44 204 (15 320) tkr • Rörelseresultatet uppgick till -19 540 (-1 930) tkr • Resultat efter skatt uppgick till -16 934 (-2 126) tkr • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,37 (-0,44) kr • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 772 (-590) tkr • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 47,7 (4,1) procent • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 853 (190) tkr • Genomsnittligt antal anställda 23 (7). Antal anställda vid periodens utgång 33 (7). * förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017 ** jämförelseperioden avser räkenskapsåret 2 november 2015 - 31 augusti 2016

Läs mer

den 24 januari 2018

SECITS tecknar avtal med ledande modeföretag om kamera- och molnbaserade varularmslösningar

SECITS har ingått service-supportavtal med ett av världens ledande modeföretag om leverans av kamera- och molnbaserade varularmstjänster i Sverige. Utöver tjänsteavtalet har parterna kommit överens om installation i 20 av modeföretagets butiker i Sverige. SECITS ser avtalet som ett viktigt insteg i ett nytt segment inom retailindustrin, och uppskattar värdet av denna beställning till 1,5 miljoner kronor under januari och februari 2018.

Läs mer

Några av våra kunder

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
videocam

Områdesbevakning

Vi övervakar områden som t.ex bensinstationer, parkeringsgarage, butiker och övriga områden inom retail.

store

Processövervakning

Inom processövervakning hjälper vi t.ex industrier upptäcka avbrott och säkerställa driften

security

Banksäkerhet

Vi hjälper landets största banker med trygghetsövervakning.

cloud

Modern drifthall

Med modern infrastruktur ser vi till att er övervakning fungerar dygnet runt 365 dagar om året.

image

Endast kvalitetsprodukter

Vi är certifierade av alla ledande leverantörer inom kameraövervakning Milestone, Bosch, Mirasys, Sony, Axis, etc. Vi är ett helt fristående bolag så att vi kan erbjuda de produkter vi tycker är mest intressanta och mest lämplig för dig.

logo
logo
logo
logo
logo