Behandlar ni personuppgifter?

För att vi ska kunna ge rätt leveranser och service till dig som kund behöver vi spara vissa personuppgifter. När du beställer en produkt eller tjänst av Secits till exempel via internet eller telefon kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. De kan också komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, ta fram statistik, för marknadsföring samt för att utveckla och informera om tjänster och produkter. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom Secits. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav. Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter sparas de för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Du är alltid välkommen att kontakta bolagets dataskyddsombud på dataskyddsombud@secits.se vid eventuella frågor.

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Du har enligt dataskyddslagen rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag av de personuppgifter vi har om dig. All personlig data ägs av dig som kund eller privatperson, vilket innebär att du har rätt att få reda på hur vi som företag använder den information som finns om dig och för vilket syfte. Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg. Om du anser att dina kunduppgifter är felaktiga kontaktar du vår kundservice på dataskyddsombud@secits.se.

Har Secits ett dataskyddsombud?

Ja. Ombudet nås på dataskyddsombud@secits.se.

Hur arbetar ni med Datasäkerhet?

Secits datasäkerhetsarbete i korthet:

All kommunikation över publika nät sker krypterat i vår mycket säkra SafeConnect-lösning.

All access till material är personlig och loggas hos Secits.

Material som lagras hanteras endast av ackrediterad personal.

Material som lagras fysiskt, lagras i Secits egen serverhall i Sverige. Serverhallen är larmad och övervakad. Ingen tredje part är involverad.

Secits installerar kameror enligt god sed och i enlighet med kameralagen. Vi åtar oss inte installationer som är i strid med GDPR.

Alla våra kunder måste ha en GDPR-policy där syftet med kameraövervakning framgår och kontaktuppgifter anges. Specifik skyltning vid entré till kameror ska vara tydlig och specifik för varje objekt. Här kan du ta del av hur du ska skylta GDPR-anpassade kameradekaler (seriline.com).

Secits hjälper våra kunder att utforma eller göra tillägg till sin GDPR-policy.

Secits upprättar biträdesavtal där kunden godkänner oss som hanterare av kundens material.

Din integritet på Webbplatsen

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Spårning i marknadsföringssyfte

Vår webbplats har spårningskoder för att möjliggöra relevant och riktad marknadsföring via andra kanaler, som till exempel sociala medier eller sökmotorer. Spårningskoderna gör det inte möjligt för Secits att identifiera vem du är, endast att rikta annonsering till en grupp där du ingår. Vill du undvika spårning kan du använda webbläsarens inkognito-läge eller undvika att samtidigt vara inloggad på andra webbplatser.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta bolagets dataskyddsombud på dataskyddsombud@secits.se vid eventuella frågor.