Brandlarm för företag räddar liv och minimerar förluster

Om det börjar brinna är tidig upptäckt avgörande. Vi finns här för att skydda det som är viktigt för dig och vår branddetektering upptäcker direkt rökutveckling och värme. Sirenerna ser till att dina anställda och övriga människor hinner sätta sig i säkerhet och väljer du att ansluta larmet till vår bemannade larmcentral kan du alltid känna dig trygg i att rätt åtgärd sätts in.

Ett pålitligt brandlarm och branddetektion är kärnan i företagets brandskydd och det ställs höga krav på anläggningen. Systemet går via parallella och säkra överföringsvägar till vår bemannade larmcentral och sirenerna säkerställer att människor hinner utrymma lokalen i tid. Sirenerna kan aktiveras av brandlarmet eller manuellt vid annan fara. Vår erfarna personal tar hand om projektering, installation, kontroll och dokumentation när det kommer till branddetektering, skulle det vara så att du är i behov av mer avancerade brandlarm och utrymningslarm så ser vi till att ta in extern hjälp som uppfyller alla krav som ställs.


Vad händer vid ett brandlarm?
Beroende på vilken larmlösning du väljer kan åtgärderna variera. Här är ett exempel på vad som händer vid ett brandlarm.

 • Detektorer upptäcker rök och värme.
 • Rök- och brandvarnare aktiveras direkt för att se till att liv och egendom räddas.
 • Sirener ser till att uppmärksamma människor som kan sätta sig i säkerhet.
 • Via parallella och säkra överföringsvägar larmar systemet vår dygnet-runt-bemannade larmcentral.
 • Våra erfarna larmoperatörer tolkar och verifierar larmet och sätter in rätt åtgärd.
 • Har du anslutit kameraövervakning till ditt brandlarm skickas även bilder som kan hjälpa Räddningstjänsten och ge ledtrådar till vart och vad som orsakade branden.
 • Vi informerar den som företaget utsett till kontaktperson.

Secits Icon Id-verified Small
Brandlarm med bemannad larmcentral
 • Brandlarmet upptäcker rök och värme
 • Våra branddetektorer kan kopplas till vår dygnet-runt-bemannade larmcentral
 • Enkla att använda via app och Mina Sidor
 • Larmen är flexibla och kan anpassas efter företagets behov
 • Kan kombineras med kameraövervakning (länk) och videoanalys (länk)
 • Support dygnet runt
 • Professionell installation och service
 • Säkra larm enligt öppen standard
Secits Icon Id-verified Small
Tänk på det här!
 • Vilka krav ställer ditt försäkringsbolag?
 • Vad vill ni skydda? Handlar det om dyrbar utrustning, oersättligt material eller känslig information?
 • Vilka funktioner ska larmet ha? Kommer larmet kopplas till kameraövervakning?

Vill du veta mer?

Vi kommer gärna ut till ditt företag för en kostnadsfri rådgivning där våra säkerhetsexperter ger förslag på hur du kan stärka företagets brandskydd. Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig.


  Våra certifieringar
  • SCAB-certifierad anläggarfirma av inbrottslarm upp till larmklass 2
  • Behörig ingenjör inbrottslarm
  • Certifierade video- och larmprodukter, testade och godkända av Stöldskyddsföreningen, SSF

  Ytterligare tillval finns tillgängliga på förfrågan. Diskutera dina behov med en av våra säljare. De har lång erfarenhet av anpassade lösningar.

  Behöver du övervaka mer än en plats?

  Ett brandlarm är en avgörande del av brandsäkerheten som upptäcker och varnar för brand eller rökutveckling i din byggnad. Det är en nödvändig skyddsåtgärd för att säkerställa att människor och tillgångar skyddas genom tidig upptäckt och varning.

  Secits erbjuder olika typer av brandlarmssystem, inklusive rökdetektorer, värmekänsliga detektorer, linjära detektorer och aspirerande system. Vi anpassar lösningen efter din byggnads specifika behov.

  Ett brandlarmssystem använder sensorer och detektorer för att övervaka luftkvaliteten på jakt efter rök eller temperaturökningar som indikerar en eventuell brand. Vid detektering utlöses en varning, antingen genom en ljudsignal eller genom att skicka en signal till en övervakningscentral.

  Ja, vi kan integrera ditt brandlarmsystem med andra säkerhetssystem som CCTV-övervakning och inbrottslarm för att skapa en omfattande säkerhetslösning för din verksamhet.

  Absolut! Vi har djup förståelse för de lokala och nationella brandlagarna och reglerna och hjälper dig att implementera ett brandlarmssystem som uppfyller alla nödvändiga krav.

  Brandlarmssystemet bör testas regelbundet för att säkerställa att det fungerar korrekt. Vi rekommenderar månatliga tester och årlig professionell genomgång för att säkerställa optimal prestanda.

  Om brandlarmet utlöser felaktigt bör du genast kontakta oss för att utvärdera och lösa problemet. Vi ser till att ditt system är korrekt kalibrerat och fungerar som det ska.

  Vi erbjuder regelbundet underhåll för att säkerställa att ditt brandlarmssystem är i optimalt skick. Våra certifierade tekniker genomför batteribyten, detektorutbyte och andra nödvändiga åtgärder. 

  Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation där vi diskuterar dina behov och skapar en skräddarsydd brandlösningsstrategi för din verksamhet.

  Secits har en stark historia av att skydda företag genom avancerade säkerhetslösningar. Med vårt engagemang för brandsäkerhet och vår tekniska expertis kan vi hjälpa dig att implementera en pålitlig brandlösning som ger trygghet för ditt företag.